Hr En
Naslovna  >  Projekt  >  Očekivani rezultati

Očekivani rezultati

  1. Izrađena analiza postojećeg stanja u području provedbe različitih oblika učenja na radu u poduzeću: dostupno ovdje
  2. Izrađen vodič za razvoj kompetencija savjetnika za naukovanje - popis savjetnika
  3. Proveden trening za trenere - djelatnike HGK i institucija partnera za savjetnike za rad s poduzećima i školama
  4. Izrađen set kriterija za poduzeća zainteresirana za provedbu UTR
  5. Izrađen vodič za mentore u poduzeću s posebnim naglaskom na pedagoške kompetencije
  6. Osmišljen program osposobljavanja i ispit za mentore u poduzeću
  7. Izrađena baza podataka poduzeća i mentora
  8. Provedene promotivne aktivnosti o projektnim aktivnostima i rezultatima za ciljne skupine;  prepoznate prednosti UTR-a; povećana vidljivost SOO-a
  9. Izrađene preporuke o provedbi UTR-a u poduzećima za donositelje odluka u području SOO
  10. Objavljena izvješća i održane konferencije o projektnim rezultatima 
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view