Hr En
Naslovna  >  Projekt  >  Ciljevi i aktivnosti

Ciljevi i aktivnosti

Opći je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta projektnih partnera za pružanje potpore malim i srednjim poduzećima već uključenima u naukovanje i / ili koja se tek namjeravaju uključiti.

Svrha projekta je unaprijediti kompetencije zaposlenika institucija partnera, razviti nove usluge i operativne sposobnost kako bi HGK i partneri mogli pružiti pomoć MSP-ima za uključivanje u izvedbu učenja temeljenog na radu (work-based learning) u poduzećima za razinu srednjoškolskoga strukovnoga obrazovanja.

Projektom će se stvoriti administrativni uvjeti, procedura i program edukacije za stjecanje potrebnih kvalifikacija i certifikata za mentore i trenere. Promotivnim će se aktivnostima raditi na podizanju svijesti o dobrobitima i važnosti ovakvog modela učenja među MSP-ovima, ali i javnosti općenito. Posredno, projektne će aktivnosti utjecati na donositelje odluka u području strukovnog obrazovanja, strukovne škole, učenike i njihove roditelje.

Aktivnosti:
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view